Pembelajaran & Pengajaran


Kelas / tahap : 2 (Darjah 4,5 dan 6)
Bilangan murid : 6
Hari/ masa : Khamis (11.45 petang -12.45 petang)
Matapelajaran : Bahasa Melayu

Kumpulan

A (Aktif)
B (Sinar)
C (Ceria)
Nama murid

Steven Toray
Muhd Ilyas
Alfiq
Muhamad Hafiz

JegaTajuk

Perkataan KVKVK

Suku kata KVK

Perkataan KVKV


Objektif

Di akhir p & p murid dapat :-

1.   Menulis perkataan berpandukan gambar
1.   Menyebut suku kata yang ditunjukkan
1.   Membunyikan perkataan yang disebutkan oleh guru.


Aktiviti

Pengajaran

1.   Namakan gambar

2.   Sebut hurufLatihan Pengukuhan

1.   Sesuaikan huruf dengan gambar

Permainan

1.   Dadu huruf

2.   Cari pasangan huruf


Latihan pengukuhan

1.   Sesuaikan perkataan dengan gambar

2.   Sebutkan perkataan


Permainan

1.   Dadu perkataan

2.   Cantum dadu bina perkataan

3.   Sebut dan senaraikan perkataan

Pengajaran

1.   Lengkapkan  perkataan

2.   Ambil ejaan

Permainan

1.   Cari suku kata

2.   Cari perkataan

3.   Sebut dan sesuaikan

Pengajaran

1.   Sebut suku kata

2.   Tulis suku kata
Latihan pengukuhan

1.   Menulis suku kata berdasarkan gambarBBM

Kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja, borang rekod perkataan dan kad suku kata


Penilaian


Telah menguasai banyak              Perlu banyak latihan                           Perlu banyak latihan
perkataan


Perlu banyak latihan

Perlu banyak latihan

No comments:

Post a Comment